مظلومی: سرمربی استقلال شوم، از مجیدی استفاده می کنم/ هنوز صحبتی با من نشده که بخواهم قولی بدهم