نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان لرستان با حضور معاون رییس جمهوری گشایش یافت