نقش پدر مرحوم خانواده «آقا و خانم سنگی» را بازی می‌کنم/ اگر بهتر شوم آلبوم جدیدم را تولید می‌کنم