همکاری روسیه، چین و فنلاند برای طراحی سیستم عامل جدید تلفن همراه