تصاویر حضور رئیس مجلس در کنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کُرد