همايش «دعوت جهانی اسلام» در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود