سپاهان خورموج با کمترین هزینه بزرگ‌ترین افتخار را برای دشتی رقم زد