2 خط تولید فرآورده‌های مهم در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی افتتاح شد