چند بار مقابل الهلال بازی کردم/ عالیشاه در کناره‌های زمین خوب کار می‌کند/ طارمی می‌تواند یک گلزن خو