نامه‌های مردم به رئیس جمهور در سفر گیلان تا پایان خرداد تعیین تکلیف می شود