برخی دانش‌آموزان سه یا چهار خط تلفن‌همراه دارند/ تفاوت زنان و مردان در استفاده از تلفن‌همراه/ دانشج