ایمن‌سازی فضای کار فرایندی زمان‌بر است/ بازرسی‌های اثربخش را در دستور کار قرار داده‌ایم