نحوه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان اعلام شد