احتمال افزایش۱۵درصدی قیمت خودرو/ واکنش به حضور درمزایده سرخابی‌ها