رفع دغدغه باشگاه فولادخوزستان برای فعالیت در سال 94