مینو مداح: بانوان توانایی کسب 3 مدال داشتند/ علیزاده کار بزرگی کرد