دولت به وعده های تبلیغاتی خود عمل نکرد/ واردات کالاهای چینی و لوکس افزایش یافته است