آموزش مربیان و داوران در اولویت کاری هیئت تکواندو بهشهر قرار دارد