حمايت ناوگروه ۳۴ ارتش جمهوري اسلامي ايران از کشتي نجات