گردهمایی بسیجیان عشایر در پایگاه‌های مقاومت کرمانشاه