آیت‌الله فاضل‌ لنکرانی: نسل امروز باید از شهدا الگو بگیرد