نگران شرایط میزبانی هستیم/ مطرح کردن مربیگری شمسایی در تیم ملی هم‌اکنون درست نیست