شهنازی: نشست شورای المپیک آسیا در تهران باعث فعال شدن دیپلماسی ورزشی ما می‌شود