قائم‌مقام وزیر کشور:سازوکار جدید برای تامین امنیت کنسرت‌ها ایجاد شد