افزایش ۹۷درصدی هزینه‌ها در بخش آزمایشگاهی/تعطیلی و ورشکستگی آزمایشگاه‌ها در ۲سال اخیر