دراگان قرارداد ۲ ساله دارد و جایی نمی‌رود/ کادرفنی تا هفته آینده لیست می‌دهد