مراسم آغاز تولید انبوه خودروهای جدید سایپا برگزار شد