جشنواره موسیقی بسطامی دوم خرداد به کار خود پایان می‌دهد