دیدار سازمان دفاع از منافع ملی با سیدحسن خمینی/اصلاح‌طلبان «نوین» هستیم