قائم مقام وزیر کشور: سازوکار جدید برای تامین امنیت کنسرت‌ها ایجاد شد