کرباسیان اعلام کرد: ادامه روند مثبت تراز بازرگانی/ کالاهای سنتی و فرش در لیست اقلام عمده صادرات