حضور فعال رهروان ولایت در انتخابات/ دوری مجلس از اقدامات شتابزده