عکس/ روزهای خوش مهاجم سابق استقلال/ کله‌پاچه در درکه!