اعلام نتایج آزمون استعدادهای درخشان، اواخر خردادماه