برگزاری میزگرد سیاسی «مردم‌سالاری دینی پارادایم یا پارادوکس» در دانشگاه آزاد ارومیه