بروجردی: مجلس آماده شلیک بهنگام است/ اگر آمریکا بخواهد روال مذاکرات را بر هم زند، اروپایی‌ها تبعیت ن