برگزاری مسابقات قرآنی یادواره حبیب امام رهبری ویژه خواهران در دشتی