سامانه اعتراض حذف یارانه راه‌اندازی شد/امکان خطا در حذف یارانه‌ها وجود دارد/ یارانه‌ها 500 هزار نفر