معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری وارد استان لرستان شد