ساخت ورزشگاه 5هزار نفری شهرستان گنبد کاووس با اعتبار 110میلیارد ریال