یکهزار و500 دانش آموز وارد دبیرستان های نمونه دولتی در هرمزگان می شود