هفت فرهنگسرای پایتخت میزبان کلاس‌های موسیقی می‌شوند