نشست خبری هدایتی تحت الشعاع یک ساعت گرانقیمت! + عکس