«زندگی در قلب دنا» را ببینید/ پخش صحنه سقوط هواپیمای مستندسازان از تلویزیون