پاک آیین تاکید کرد: ضرورت تقویت همکاری‌های بخش خصوصی تهران و باکو