تجدید میثاق مجمع عالی عشایر چهارمحال‌وبختیاری با مقام معظم رهبری