نویدکیا دست نیافتنی‌تر شد/ کاپیتانی برای تمام فصول