نمایندگان از پاسخ‌های وزیر کار درباره مشکلات کارگران معدن قانع شدند