ردپای سارق سنگین وزن در سرقت‌های سریالی بانک‌های مشهد + عکس