غربی‌ها یقین دارند که راه حل مسئله ایران مذاکره است